Den Store Rimebog

 

 

Hop om bord i Den Store Rimebog træner børnenes opmærksomhed på rime-ord og er opbygget med en billedstøtte, der får selv små børn til at føle, at de kan læse.

 

Rim retter børnenes opmærksomhed mod ordenes enkeltdele, og denne forståelse er nødvendig for at lære at læse senere.

 

Velegnet til sprogtræning på forskellige niveauer f.eks. ordtræning, oplæg til arbejde med rim og remser, selvstændig læsning samt højtlæsning.

 

Målgruppe: 3-7 år

 

 

Leg med ord (til børnehaver) NYHED
Hoppetæppe
Hop om bord i 120 ord